Name 區域 類型 電子郵件 電話
新世界大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5824
名珠城 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5824
循道衛理大廈 香港島 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5824
萬年大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5824
瑧樺 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5824
溱柏 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5824
亞洲貨櫃物流中心 香港島 工業 casey.wong@goodmandpworld.com (852) 2489 5554
香港會展廣場 商場 香港島 零售 klsm@klsm.hk (852) 2802 7966