Name 區域 類型 電子郵件 電話
瓊林街83號 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 8134 9388 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5686
荔枝角道888號 九龍 零售, 辦公室 leasing@888lckr.com 電話: 辦公室租務,請聯絡 (852) 8130 0628 / WhatsApp (852) 5201 3961 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
Artisan Hub 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2844 3257 / (852) 3110 4776 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686